Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

Παραγγελιά ...

 
- Δύο σουβλάκια θα ήθελα.
- Τρία;
- Δύο!
- Διεύθυνση;
- Πλάτωνος 18
- 25?
- 18!!
- Όροφος;
- Δεύτερος
- Πρώτος;
- Άστο, θα φάω τα φασολάκια από χθες.